Toekomstvisie

Een ondernemer kan niet zonder een toekomstvisie. Wat je in de toekomst wilt gaan bereiken beïnvloedt de beslissingen van vandaag. Besteed je hier geen aandacht aan, dan zal je altijd achter de feiten aanlopen.

Vastleggen van toekomstvisies

In mijn opinie is het voor elke ondernemer van groot belang om zijn toekomstvisie vast te leggen in een document. Dit is als het ware de leidraad, aan hand waarvan je jouw beslissingen gaat nemen. Dit is de basis voor een consistent beleid en zorgt ervoor dat je niet van de hak op de tak gaat.

Het dient echter wel praktisch te zijn. Ik ben absoluut geen voorstander van lange documenten. In de praktijk zullen deze niet gebruikt gaan worden. Helder en compact is de manier om een toekomstvisie vast te leggen. Eigenlijk zou je alles op 1 A4'tje moeten samenvatten. 

Praktisch en uitvoerbaar is essentieel

Ik ben persoonlijk allergisch voor een toekomstvisie in de trend van “we willen gaan groeien”. Dit kan iedereen bedenken en zal je niet verder helpen. Je dient veel specifieker te zijn. Hierbij dient iets ook in de praktijk uitvoerbaar te zijn.

Het praktische is ook het verschil met een mission statement.  In een mission statement zie je vaak slogans zoals “wij willen de wereld verbeteren”. 

Overigens zie je vaak dat bedrijf het woord visie en missie door elkaar heen halen. De toekomstvisie betekenis is dan ook niet altijd helder.  Je zou de onderstaande vragen als leidraad kunnen nemen om een visie vast te stellen:

  • Waar en op wie gaat jouw bedrijf zich richten?
  • Bij het oplossen van welk probleem gaat jouw bedrijf de klanten helpen?
  • Hoe zou je willen dat jouw bedrijf er in de toekomst uit gaat zien?
toekomstvisie betekenis

Toepassen in de privé sfeer

De betekenis van toekomstvisie is eigenlijk vanzelfsprekend. Je wilt een doel stellen hoe jouw toekomst eruit moet gaan zien. Dit kan je ook prima op een privéleven toepassen. Je kunt dan denken aan het bezitten van een eigen huis, het starten van een familie of financieel onafhankelijk worden. Een toekomstvisie is dus niet iets wat alleen op de zakenwereld van toepassing is. 

Persoonlijk ben ik een groot voorstander van het toepassen van doelen en visies binnen de privésfeer. Dit zal je verder helpen in jouw leven. Of dit nu in de komende jaren het geval is, of op de lange termijn. Je hebt dan tenminste een specifiek doel waar je naartoe kunt gaan werken. Om financieel onafhankelijk te worden zal je waarschijnlijk extra inkomsten moeten genereren. Door een visie op te stellen zal dit helder worden en kun je hiermee aan de slag.

Inspelen op veranderende omstandigheden

De wereld is continu in beweging. Dit zou ertoe kunnen leiden dat je jouw toekomstvisie dient aan te passen. Ik zou me kunnen voorstellen dat tientallen jaren geleden de visie van Volkswagen het verkopen van zoveel mogelijk dieselauto`s was. Dat is inmiddels uiteraard geheel achterhaald.

Zowel visie, missie en strategie zou periodiek dienen te worden beoordeeld of deze nog actueel zijn.

Normaal gesproken werken we al veel uren per week. Het is daarom van belang om specifiek tijd uit te trekken, om eens goed na te denken over de visie van jouw leven of jouw bedrijf. Wanneer je dit niet doet, dan zal het er nooit van komen om eens goed over dergelijke zaken na te denken en deze op papier te zetten.