Lenen zonder bkr toetsing

Lenen zonder BKR toetsing, is dat mogelijk? Het antwoord is: Ja. Maar het is niet zo gemakkelijk. Er zijn opties maar deze zijn wel beperkt.

Lenen zonder BKR toetsing gaat sneller

Een BKR (Bureau Krediet Registratie)  toetsing kost tijd. Dus als je kan lenen zonder BKR toetsing zal je sneller over geld kunnen beschikken. En indien je in de situatie bent dat je snel geld nodig hebt, dan kan dit dus een goede oplossing zijn.

Alleen kleine bedragen zonder BKR toetsing

Hoeveel je wilt lenen is een belangrijke vraag die je voor jezelf dient te beantwoorden. Indien je meer dan 1,500 euro wilt lenen, dan ontkom je bijna niet aan een BKR toetsing. Is het bedrag wat je wilt lenen lager, dan is er wel de mogelijkheid om te lenen zonder BKR toetsing. In dat geval kan je terecht bij een flitskrediet aanbieder, voor het aanvragen van een kleine lening van bijvoorbeeld een paar honderd euro.

Kan ik direct 1500 euro lenen?

Nee. De eerste keer dat je een minikrediet afsluit is dit beperkt tot een bedrag van 400 euro.

De volgende keer is waarschijnlijk ongeveer 500 euro.

En bij de derde lening die je afsluit wordt dit bedrag nog hoger, bijvoorbeeld 1000 euro.

1500 euro lenen

Een groter bedrag lenen

Wil je bijvoorbeeld 5000 euro lenen zonder bkr toetsing, dan is dit niet mogelijk, in dat geval zal een kredietverstrekker een BKR toetsing uitvoeren en kan je bijvoorbeeld een doorlopend krediet aanvragen. Ook persoonlijke leningen zijn in dit geval een optie.

De BKR toetsing neemt snel een paar dagen in beslag.Behalve dat het extra tijd in beslag neemt, kan een negatieve uitkomst het onmogelijk maken om een lening af te sluiten.

Voor het lenen van grotere bedragen zal je jezelf moeten wenden tot een bank of andere kredietverstrekker. Flitskrediet aanbieders verstrekken geen grote leningen.

Wat houdt een BKR toetsing in?

De toetsing van het BKR checkt 2 punten.

  1. Leningen die je hebt openstaan. Er wordt toezicht gehouden op het totaal aan leningen wat je hebt uitstaan. Wordt dit bedrag te hoog, dan kan een kredietverstrekker jouw als risicovol beschouwen en dus geen lening verstrekken.
  2. Betaalgedrag. Heb je altijd en op tijd aan jouw verplichtingen voldaan die je bent aangegaan? Hier wordt wel specifiek naar leningen gekeken. Heb je bijvoorbeeld de rekening van de ziektekostenverzekeraar te laat betaald, dan zal dit geen invloed hebben op de BKR toetsing.

Het doel van de bkr is er voor te zorgen dan jij niet in de financiële problemen komt, door een teveel aan leningen.

Andere beoordelingscriteria

Bij het afsluiten van een lening wordt er naast de BKR toetsing nog naar andere zaken gekeken. Zo wordt er gekeken naar wat jouw inkomen is, of je een vaste aanstelling hebt en of je nog andere financiële verplichtingen hebt zoals bijvoorbeeld alimentatie.

Onderhands lenen

Bij een onderhandse lening zal je ook geen BKR toetsing hoeven te ondergaan. Je moet dan echter wel iemand kennen die jou geld wilt lenen.

De maximale rente

In de Nederlandse wet is vastgelegd wat de maximale rente mag zijn die een kredietverstrekker mag berekenen.

Dit is op dit moment maximaal 10%. Dit geldt echter alleen voor particulieren.

Voor bedrijven en zakelijke leningen is dit volstrekt vrij.

rente kleine lening

Flitskrediet aanbieders in Nederland

In Nederland kan je terecht voor een minilening bij de bedrijven Saldodipje en Ferratum. Deze bedrijven zijn in het bezit van een vergunning afgegeven door de Autoriteit Financiële Markten. Zij worden dan ook gecontroleerd dat zij zich houden aan alle wet- en regelgeving.

De duur van een lening

Geld lenen zonder BKR toetsing kan je alleen voor een kortere periode doen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 1 of 2 maanden. Bij langere kredieten zal er een BKR controle worden uitgevoerd. Het behoeft geen toelichting dat  je de lening, inclusief de rente binnen de overeengekomen termijn dient af te lossen.

Is het moeilijk om een kleine lening aan te vragen?

Het aanvragen is vrij gemakkelijk en gaat bovendien ook erg snel. Je hoeft geen lange formulieren in te vullen of bewijsstukken te overleggen.

Een lening aanvragen gaat geheel online en kan worden gedaan via de websites van de genoemde bedrijven Saldodipje en Ferratum.

Om misverstanden te voorkomen, op onze website kan je geen lening afsluiten.

Hoe lang duurt het voordat ik antwoord krijg?

Dit gaat erg snel. Jouw aanvraag wordt direct in behandeling genomen. Per email wordt je vervolgens op de hoogte gehouden van de status van jouw aanvraag. Je weet dus razendsnel of jij geld kunt lenen.

Waarvoor worden kleine leningen gebruikt?

Deze leningen worden voornamelijk gebruikt om een dringend geldtekort op te lossen. Vaak gaat het hier om een situatie die niet voorzien was. Een ander typisch voorbeeld waarbij er gebruik wordt gemaakt van een minilening is dat er bijvoorbeeld een aanbetaling voor de vakantie moet worden gedaan maar het vakantiegeld is nog niet binnen.

Wie kan er geld lenen zonder BKR toetsing?

Dit kan bijna iedereen. Naast dat er geen bkr toetsing wordt uitgevoerd, zijn ook de andere voorwaarden bij de flitskrediet aanbieders niet zo strikt als bij andere kredietaanbieders.

Wat houdt een BKR registratie in?

Alle kredieten worden geregistreerd bij het BKR. Het gaat hier niet alleen om leningen, maar bijvoorbeeld ook om aankopen die je op afbetaling hebt gedaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een financiering voor het kopen van een auto. Dit is ook een lening die wordt geregistreerd bij het BKR.

Maar ook een telefoonabonnement, waarbij de telefoon als het ware op afbetaling wordt gekocht wordt opgenomen in het register van het BKR. Pas aan het einde van het abonnement wordt de telefoon echt van jou.

Een lening in het register van het BKR is niet direct een probleem. Het wordt pas een probleem als je een teveel aan leningen hebt openstaan. En nog vervelender wordt het, wanneer je achterstanden bij het terugbetalen hebt opgelopen.

Extra geld verdienen

In plaats van het aangaan van een lening is het ook een mogelijkheid om extra geld te verdienen. Zo kan je overwegen om online geld te verdienen. Dit is een interessante mogelijkheid waarbij je bijvoorbeeld affiliate marketing kan toepassen, wat eigenlijk helemaal niet zo moeilijk is. Bovendien kan je ook nog eens vanuit huis werken. In het artikel over geldgorilla kan je hier alles over lezen.

Lenen kost geld

Ook  voor lenen zonder BKR toetsing geldt natuurlijk gewoon dat je rente moet betalen. De lening is niet gratis.