Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden SnelGeldGeheim.nl

Palma de Mallorca, 13 Maart 2017

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offerten, facturen, leveringen en op alle met ons gesloten overeenkomsten, tenzij
schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Door het sluiten van een overeenkomst erkent afnemer van onze diensten / producten
deze voorwaarden te kennen en te aanvaarden.

Artikel 2: Prijzen & BTW
2.1 Alle aangegeven prijzen met betrekking tot diensten en producten zijn inclusief BTW.
2.2 SnelGeldGeheim.nl behoudt zich het recht om prijzen ten alle tijden te wijzigen. Zij biedt geen enkele garantie dat
geleverde producten of diensten in de toekomst voor dezelfde prijs zullen worden geleverd / aangeboden, als dat zij in het verleden werden
gedaan.
2.3 Vanaf de datum van betaling heeft de klant 2 dagen de tijd om het product te proberen, binnen deze periode heeft de klant het recht om
het volledige bedrag terug te krijgen. De klant dient daarvoor een e-mail te sturen naar info AT snelgeldgeheim PUNT nl of gebruik te
maken van het contactformulier.
2.4 Onze dienst/upsell "snel Geld Geheim Booster Pakket" kent geen "niet goed, geld terug" garantie! Deze dienst is maatwerk en heeft
direct impact op ons financieel beleid.

Artikel 3: Levering
3.1 Om direct toegang te krijgen is het noodzakelijk een gebruikersnaam en wachtwoord aan te vragen. Dit vind plaats via email, en wordt
ook pér direct aangeleverd zodra de klant zijn/haar gegevens heeft verstrekt, waar de gebruikersnaam en het wachtwoord naar toe
verzonden kunnen worden.

Artikel 4: Aansprakelijkheid
4.1 Alle afnemers van de diensten en/of producten van SnelGeldGeheim.nl  stemmen vrijwillig toe alle risico's van de
diensten en software voor eigen rekening te nemen.
4.2 SnelGeldGeheim.nl en haar werknemers en/of partners worden vrij verklaard van alle medische claims, processen,
verlies of schade, verwonding of overlijden, met daarin verwerkt claims over nalatigheid die ontstaan uit de door ons aangeboden diensten
en/of producten. Tevens kan SnelGeldGeheim.nl niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele mentale /
psychologische klachten.
4.3 De inhoud van deze website is door met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de SnelGeldGeheim.nl
aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
4.4 Elke inspanning is geleverd om een getrouw beeld te geven van deze dienst. SnelGeldGeheim.nl geeft echter geen
garantie dat de klant geld zal verdienen met dit product. Dit kan namelijk van verschillende factoren afhankelijk zijn, waaronder o.a. (maar
niet uitsluitend) de eigen inzet van de klant. Dit product is niet bedoeld als hulpmiddel om snel rijk te worden.
4.5 SnelGeldGeheim.nl  wijst iedere verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid af voor de beschikbaarheid, accuraatheid,
veiligheid of betrouwbaarheid van deze dienst.
4.6 SnelGeldGeheim.nl  behoudt zich het recht voor om op enig moment de dienst te wijzigen, schorsen of op te heffen
met of zonder kennisgeving aan en zonder enige aansprakelijkheid jegens de klant.
4.7 SnelGeldGeheim.nl behoudt zich het recht voor om gegevens die verzameld worden met de '"Snel Geld Geheim" Optin' te gebruiken
voor eigen marketing doeleinden.

Artikel 5: Geld verdien garantie
De klant komt in aanmerking voor de "1000 euro in ruil voor jouw online business" garantie (geld verdien garantie) wanneer de klant voldoet
aan de onderstaande voorwaarden:
5.1. Klant moet kunnen aantonen dat hij/zij zich heeft ingespannen om geld te verdienen volgens beide modulen van
SnelGeldGeheim.nl en dat hij/zij de instructies heeft opgevolgd zoals voorgedaan in de video tutorials van SnelGeldGeheim.nl.
5.2. Klant moet kunnen aantonen dat hij geen geld heeft verdiend met het verdienmodel van SnelGeldGeheim.nl.
5.3. De klant is bereid inzage te geven in alle geopende accounts en websites.

Artikel 6: Succes4All Coaching Traject
6.1. Het succes4all Coaching Traject kent geen "niet goed, geld terug" garantie.